Farnost Šenov u Ostravy

CÍRKEV ŘÍMSKOKATOLICKÁ
PANSKÁ ORATOŘ

PANSKÁ ORATOŘ

Je tomu letos již deset let, kdy byla zpřístupněna Panská oratoř farního kostela v Šenově. Vzpomínám na své začátky ve farnosti. Čtyři roky se postupně připravovala realizace oprav oratoře, která do onoho konce léta 2008 byla přístupná jen vnitřním schodištěm ze současné zimní kaple. Mnoho různorodých věcí, které tam byly uloženy, se roztřídily, některé čekaly na svou obnovu (např. křížová cesta, původní svatostánek) a některé byly přesunuty na protilehlou oratoř, kde vznikl depozitář kostela. Letos skončila smluvně dojednaná výpůjčka oratoře na deset let mezi farností a městem. Můžeme tak přistoupit k další etapě „života“ oratoře. Jako se to týká celého kostela, tak i oratoře – můžeme pokračovat v opravách a nově promýšlet pastoraci, společný život farnosti. Oratoř byla nejen rekonstruována a zpřístupněna před deseti lety, ale za tu dobu byla už znova dvakrát vymalována – jednou když byla obnovena štuková výzdoba stropu oratoře a podruhé, když při opravě střechy do oratoře zatekl přívalový déšť. Oratoř bude nyní na nějakou dobu znepřístupněna zvenčí, budou se opravovat vstupní dveře a okna – dostanou stejný nátěr jako ostatní už zrestaurované dveře a nová okna na kostele. Další fází bude umístění obrazů a artefaktů, které farnost vlastní a které zatím skladujeme na různých místech (v depozitáři, v prostoru kostela nebo na faře), aby byly vhodně instalovány a zpřístupněny. V záměru je oratoř využívat i pastoračně k různým pobožnostem.

            Rekapitulace nákladů na opravy Panské oratoře: dotace Ministerstva kultury 2. 9. 2008 – 120 tis. Kč; dotace města Šenova 12. 8. 2008 – 50 tis. Kč; Celková cena opravy, kterou prováděla příspěvková organizace města Šenova MěPOS – 202 300 Kč. Kontrolu financování této akce prováděl Finanční úřad. V roce 2008 byla také realizována oprava části střechy kostela firmou Mlýnek – 607 146 Kč (500 tis. dotace MK, 50 tis. dotace města Šenova). Vše je k nahlédnutí v účetnictví farnosti.

This site is protected by wp-copyrightpro.com