Vítejte na stránkách římskokatolické farnosti

1 Čvc
Křesťanství nabízí myšlení obrácené na živé lidské nitro, na jeho dynamiku, která vyústí v aktivitu ve prospěch života, lidstva, společnosti.   Aktuální informace farnosti, najdete ve složce Zdroj, v rubrice „Co se...
Read more »

Biřmování 18. 6. 2017

30 Srp
Termíny příprav: středa 19:00 a sobota 9:00. Biřmovanci se na prvních setkáních přihlásí buď do středeční nebo do sobotní skupiny. Výjimečně mohou skupinu vystřídat. Příprava bude jednou za 14 dní, vždy středa a sobota po sobě. Setkání bude trvat dvě vyučovací hodiny, tedy  hodinu a půl. Začínáme 14. 9. a 17. 9....
Read more »

Nová kniha o farnosti

26 Srp
Dva roky od šenovské vernisáže fotografií pana prof. Mgr. Jindřicha Štreita dr.h.c., které nafotil v naší farnosti, jsme se mohli zúčastnit prezentace jeho nové knihy Prozřetelnost Boží v našem farním kostele – 4. 9. 2016 v 15:00. Kniha obsahuje velké množství fotografií naší farnosti a také její přehlednou...
Read more »

Skutky milosrdenství

24 Čvn
Během Svatého roku Božího milosrdenství má papež František vroucí přání, aby křesťané přemýšleli o skutcích tělesného i duchovního milosrdenství a naučili se je praktikovat ve svém životě. Milovat jako Bůh to je nejkratší definice toho, co je to milosrdenství. Bůh nás miluje takovým způsobem,...
Read more »

Drží spolu

20 Čvn
Milují své děti tak, jak jen rodiče dokáží. A ještě o trochu víc. Aby s nimi dosáhli alespoň malých pokroků, vkládají do společné práce všechnu svou energii. Držíme spolu, ujišťují je. A podávají jim ruku, aby společně překonali překážky, které jejich nejdražším postavil do cesty život....
Read more »

Informace o kritické humanitární situaci na Ukrajině

22 Dub
Ozbrojený konflikt na východní Ukrajině začal na jaře 2014 a navzdory příměří ze září 2015 stále pokračuje. Jeho oběti jsou zapříčiněny především obrovským množstvím neodstraněných min a nepřetržitou dělostřeleckou palbou. Zjištěných obětí je asi 9000, k nimž se přidávají nezvěstní a uvěznění, držení často nezákonně. Nestabilní...
Read more »

Kde je nejbližší bohoslužba?

11 Led
http://bohosluzby.cirkev.cz/  je užitečná aplikace na internetu nebo v chytrém mobilu, přehled nejbližších bohoslužeb ať jste v ČR kdekoli. Už žádné výmluvy ve svátosti smíření: nevěděl jsem kde jsou nejbližší bohoslužby. Kdo chce, hledá „jak“. Kdo nechce, hledá „proč.“  ...
Read more »

Získání odpustků v rámci Svatého roku milosrdenství

23 Pro
Svatý rok milosrdenství se může stát velkou příležitostí k setkání každého člověka s Božím milosrdenstvím, živou zkušeností s blízkostí Otce, jehož něhu je možné téměř hmatatelně vnímat, a aby se tak posilovala víra každého věřícího a on aby o tom dokázal ještě účinněji vydávat svědectví, jak píše...
Read more »

O Svatém roku v dějinách církve

8 Pro
Čas milosti, obrácení, odpuštění hříchů a bratrského společenství – v tomto duchovním horizontu otevřel papež František Svatou bránu a zahájil Svatý rok milosrdenství. V dějinách se slavila Svatá léta dvojího druhu, buď řádná, odpovídající kulatým výročím Kristova narození, kterých bylo dosud 26, a nebo mimořádná,...
Read more »

Poradna pro ženy a dívky

20 Říj
              Poradna pro ženy a dívky je provozována organizací Centrum naděje a pomoci, (CENAP), kde je nabízeno sociální poradenství postavené na křesťanských hodnotách. Pracovnice poradny pro ženy a dívky nabízí klientkám a jejich partnerům profesionální a lidský přístup, pro kterou je...
Read more »

Eucharistická hodina – duchovní společenství věřících

8 Říj
         Biskup František Václav Lobkowicz, OPraem. u příležitosti Národního eucharistického kongresu a slavnosti svaté Hedviky zakládá duchovní společenství adorátorů Diecéze ostravsko-opavské. Připojuje se tak k iniciativě olomouckého arcibiskupa Jana Graubnera v Arcidiecézi olomoucké. Přihlásit se může každý diecézan (laici i duchovní, dospělí i děti) prostřednictvím...
Read more »