Vítejte na stránkách římskokatolické farnosti

1 Čvc

Křesťanství nabízí myšlení obrácené na živé lidské nitro, na jeho dynamiku, která vyústí v aktivitu ve prospěch života, lidstva, společnosti.   Aktuální informace farnosti, najdete ve složce Zdroj, v rubrice „Co se děje“.

O dětech v kostele

28 Bře

Z farního časopisu farnosti Letohrad http://www.letohrad.farnost.cz/okenka/Okenko_2017-03.pdf Seminář Děti a bohoslužba  Pastorační rada připravila na podzim seminář na téma Děti a bohoslužba. 8. října se v Centru pod střechou sešlo přes 30 lidí, převážně rodičů dětí předškolního a školního věku. Účastníky přivítala Jana Andrášová, členka farní rady, zodpovědná … Zobraz celé >>

Otevřené chrámy 2017

13 Bře

Cílem je zajištění většího zpřístupnění kostelů na území Moravskoslezského kraje pro všechny (věřící i nevěřící, obyvatele kraje, turisty, zájemce o kulturní dědictví, školy). Prostředkem k dosažení cíle je vytvoření sítě otevřených kostelů mimo bohoslužby. Předpokladem je zajištění stálé průvodcovské služby v kostelích v otvírací době a zajištění … Zobraz celé >>

Centrum naděje a pomoci CENAP

26 Úno

Dne 1. 4. 2017 od 9 do 17 hod. se bude konat v brněnském Centru naděje a pomoci CENAP akreditovaný seminář  „NAPROHELP, úspěšná cesta k dítěti“. Seminář, určený pro lékaře, ostatní zdravotníky, poradce PPR, ale i bioetiky,  je zaměřen na úspěšné a důstojné řešení nechtěné neplodnosti bez umělého oplodnění. Přihláška … Zobraz celé >>

Poselství papeže Františka k postní době 2017

13 Úno

Slovo Boží je dar. Druhý člověk je dar. Drazí bratři a sestry, postní doba je novým začátkem a cestou, která vede k bezpečnému cíli: k velikonočnímu zmrtvýchvstání a ke Kristovu vítězství nad smrtí. Toto období se vždy na nás obrací s naléhavou výzvou k obrácení; křesťan je povolán k tomu, … Zobraz celé >>

Tříkrálová sbírka 2017

26 Led

Milí farníci! Letos díky zapojení 26 skupinek a díky štědrosti dárců se v Šenově a Václavovicích vykoledovalo celkem 100 791 Kč. Ve Václavovicích koledovaly 3 skupinky a vybraly 11 632 Kč, v Šenově 23 skupinek vybralo celkem 89 339 Kč včetně farní pokladničky s obsahem 18 500 Kč. Čtyři skautské oddíly vytvořily dohromady 16 … Zobraz celé >>

Radost lásky v Šenově

20 Led

Setkání nad dokumentem Amoris laetitia, který vzešel ze synodu o rodině a který pojednává o lásce v rodině, vždy ve čtvrtek jednou za 14 dní po mši sv. na faře v Šenově. Více o dokumentu: http://www.pastorace.cz/Clanky/Amoris-laetitia-papez-frantisek.html Text exhortace on-line: http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=23543  

Setkání Kána pro páry

13 Led

Co je to Kána? Setkání Kána je týdenní setkání organizované Komunitou Chemin Neuf pro páry, které v sobě najdou odvahu vybočit ze zaběhnuté všední rutiny, rozhodnou se na chvíli se zastavit ve stále rychlejším rytmu běžného života a dovolí Stvořiteli, aby v jejich vztahu „proměnil … Zobraz celé >>

Mexický zpravodaj

2 Led

Milí naši přátelé, vzdálení blízcí, moc zdravíme ze vzdáleného Mexika, kde čas plyne v „latino“ rytmu, kdy za pět minut (en cinco minutos) znamená, že rozhodně nemá cenu čekat a chviličku (ahorita), že to může být za pět minut, nebo taky za dobrou hodinku. Načas se tady … Zobraz celé >>

Měděná deska u křtitelnice – překlad z latiny

16 Pro

Čti a truchli, poutníku, nad nejlepší z paní, nejvznešenější Antonií, rozenou hraběnkou Podstatskou, svobodnou paní Skrbenskou, za života všemi oblíbenou, která odešla zasažena ostrým šípem smrti předčasně ze světa v roce 1773 dne 17. srpna. Je zde předána prachu, ale nikoli nevděčnému zapomnění. Neboť  ona … Zobraz celé >>

Biřmování 18. 6. 2017

30 Srp

Termíny příprav: středa 19:00 a sobota 9:00. Biřmovanci se na prvních setkáních přihlásili buď do středeční nebo do sobotní skupiny. Výjimečně mohou skupinu vystřídat. Příprava probíhá jednou za 14 dní, vždy středa a sobota po sobě. Setkání trvá dvě vyučovací hodiny, tedy  hodinu a půl. Začali jsme 14. 9. a 17. 9. … Zobraz celé >>