Náboženství

rozvrh 2017-18

přihláška do náboženství

Od 18. září začne v naší farnosti vyučování náboženství. Bude se učit v Šenově na ZŠ – střed, ZŠ Podlesí, ZŠ Václavovice a na faře. Tyto hodiny náboženství budou vycházet z rozvrhu dětí na ZŠ. Doufám, že dostatečným počtem dětí nebudeme muset děti spojovat napříč více ročníky a tak budeme mít dobré podmínky pro výuku. Na Podlesí bude učit náboženství paní učitelka Naďa Macková. Na ZŠ Šenov-střed a na faře farář Petr Okapal a na ZŠ ve Václavovicích paní Helena Sládková. Rozvrh vyučování bude vyvěšen v prostorách škol, na vývěskách u našich kostelů a bude také k vyzvednutí vzadu na stolíku v našich kostelech. Je těžké vyhovět všem termínem vyučování náboženství. Křížení hodin náboženství s mimoškolními kroužky už nemůžeme ovlivnit vůbec. Je na rodičích, jak si přes organizační obtíže vydobydou pro své děti to, co považují za důležité pro jejich výchovu – jak budou realizovat slib, daný při křtu. Děkuji za vstřícnost a pochopení i za dosavadní důvěru v tomto směru. Prosím o zodpovědnost v docházce do vyučování náboženství. Stále je možné děti do náboženství přihlašovat. Setkání rodičů a dětí, které se budou letos připravovat na 1. sv. zpověď a na 1. sv. přijímání, bude 23. 9. v 9:00 v kostele v Šenově.

Přehled termínů setkání prvokomunikantů ve školním roce 2017-2018

termíny setkání prvokomunikantů