Římskokatolická církev

farnost Šenov u Ostravy

Výuka náboženství

Nabízíme rodičům výuku náboženství, aby i tímto způsobem mohli naplňovat slib, který dali při křtu svého dítěte – vychovávat ve víře v Pána Ježíše a učit milovat Boha a bližního. V rámci náboženství nabízíme přípravu na 1. sv. zpověď a 1. sv. přijímání. Těm, kteří navštěvovali výuku náboženství nejméně 8 roků na základní škole, pak nabízíme také přípravu na svátost biřmování (nejdříve v 15 letech věku dítěte).

Od 14. září začne v naší farnosti vyučování náboženství. Učit se bude pouze na faře v Šenově. Rozvrh vyučování bude vyvěšen na vývěskách u farního a filiálního kostela a na stránkách farnosti. Hodiny náboženství vycházejí z rozvrhu dětí na ZŠ. Křížení hodin náboženství s mimoškolními kroužky nemůžeme ovlivnit. Je na rodičích, jak dětem zorganizují a zajistí docházku do náboženství. Je možné se domluvit i na zařazení dítěte do jiné skupiny (třeba z časových důvodů). Prosíme o zodpovědnost v docházce do vyučování náboženství. Děti je možné do náboženství přihlásit kdykoli níže otištěnou přihláškou. Nejlépe do konce srpna

Příprava k 1. sv. smíření a k 1. přijetí eucharistie: pokud bude dítě ve školním roce 2020/21 navštěvovat třetí třídu a alespoň druhým rokem výuku náboženství, je možné jej přihlásit do přípravky vyplněnou přihláškou – viz níže. Schůzka rodičů s knězem (bez dětí) se uskuteční na faře 5. 9. v 9:00. Do přípravky se mohou hlásit i děti starší.

Zvu všechny rodiče 1. 9. ke schůzce na faře po mši sv. v 18:00.

Budeme domlouvat termíny náboženství i přípravky na 1. sv. přijímání.

Scházíme se 5. 10.
Já jsem světlo světa 12. 10.

This site is protected by wp-copyrightpro.com

Přejít k navigační liště