Náboženství

rozvrh 2017-18

přihláška do náboženství

Nabízíme rodičům výuku náboženství, aby i tímto způsobem mohli splnit slib, který dali při křtu svého dítěte. V rámci náboženství (většinou ve třetí třídě, nejdříve v druhém roce docházky do náboženství) nabízíme přípravu na 1. sv. zpověď a 1. sv. přijímání. Těm, kteří navštěvovali výuku náboženství nejméně 8 roků na základní škole, pak nabízíme také přípravu na svátost biřmování (nejdříve v 15 letech věku dítěte).

Od 18. září začalo v naší farnosti vyučování náboženství. Učí se v Šenově na ZŠ – střed, ZŠ Podlesí, ZŠ Václavovice a na faře. Tyto hodiny náboženství vychází z rozvrhu dětí na ZŠ.  Na Podlesí učí náboženství paní učitelka Naďa Macková. Na ZŠ Šenov-střed a na faře farář Petr Okapal a paní Iva Šínová, na ZŠ ve Václavovicích paní Helena Sládková. Rozvrh vyučování je vyvěšen v prostorách škol, na vývěskách u našich kostelů a je také k vyzvednutí vzadu na stolku v našich kostelech. Je na rodičích, jak si přes organizační obtíže vydobudou pro své děti to, co považují za důležité pro jejich výchovu – jak budou realizovat slib, daný při křtu. Děkuji za vstřícnost a pochopení i za dosavadní důvěru v tomto směru. Prosím o zodpovědnost v docházce do vyučování náboženství. Stále je možné děti do náboženství přihlašovat.

Příprava na první sv. přijímání 2017-2018

termíny setkání prvokomunikantů