Římskokatolická církev

farnost Šenov u Ostravy

Výuka náboženství

rozvrh 2018-19

přihláška do náboženství

Nabízíme rodičům výuku náboženství, aby i tímto způsobem mohli naplňovat slib, který dali při křtu svého dítěte – vychovávat ve víře v Pána Ježíše a učit milovat Boha a bližního. V rámci náboženství (většinou ve třetí třídě, nejdříve v druhém roce docházky do náboženství) nabízíme přípravu na 1. sv. zpověď a 1. sv. přijímání. Těm, kteří navštěvovali výuku náboženství nejméně 8 roků na základní škole, pak nabízíme také přípravu na svátost biřmování (nejdříve v 15 letech věku dítěte).

Od 17. září začalo v naší farnosti vyučování náboženství. Učí se v Šenově na ZŠ, ZŠ Podlesí, ZŠ Václavovice a na faře. Tyto hodiny náboženství vycházejí z rozvrhu dětí na ZŠ. Na ZŠ v Šenově a na faře učí Petr Okapal 1., 2., 3., 8. a 9. třídu. 4. a 5. třídu učí na faře paní Kateřina Rozbrojová. 6. a 7. třídu učí paní Iva Šínová. Na ZŠ Podlesí učí paní učitelka Naďa Macková a na ZŠ ve Václavovicích paní Helena Sládková. Rozvrh vyučování je vyvěšen v prostorách škol, na vývěskách u farního a filiálního kostela a na stránkách farnosti. Snažíme se vyhovět všem termínem vyučování náboženství. Křížení hodin náboženství s mimoškolními kroužky už nemůžeme ovlivnit vůbec. Je na rodičích, jak si přes organizační obtíže vydobudou pro své děti to, co považují za důležité pro jejich výchovu. Je možné se domluvit i na jiném zařazení dítěte do náboženství (třeba z časových důvodů). Prosíme o zodpovědnost v docházce do vyučování náboženství. Stále je možné děti do náboženství přihlašovat.

Příprava k 1. sv. smíření a k 1. sv. přijímání:

termíny setkání

This site is protected by wp-copyrightpro.com

Přejít k navigační liště