Farnost Šenov u Ostravy

CÍRKEV ŘÍMSKOKATOLICKÁ

RODIČŮM

sv. Matka Tereza říká: „Rodina, která se modlí pohromadě, drží pohromadě.“

Milí rodiče. Pokud chcete aby vaše děti chodili do výuky náboženství ve školním roce 2024-2025, prosím vyplňte a odevzdejte (pošlete elektronicky) přihlášku – viz níže:

Setkání rodičů a katechetů nad rozvrhem výuky náboženství v sobotu 14. 9. 2024 v 8:45 na faře.

Nabízíme rodičům výuku náboženství, aby i tímto způsobem mohli naplňovat slib, který dali při křtu svého dítěte – vychovávat ve víře v Pána Ježíše a učit milovat Boha a bližního. V rámci náboženství nabízíme přípravu na 1. sv. zpověď a 1. sv. přijímání. Nejen těm, kteří navštěvovali výuku náboženství na základní škole, pak nabízíme také přípravu na svátost biřmování (nejdříve v 15 letech věku dítěte).

Od října 2024 začne v naší farnosti vyučování náboženství ve školním roce 2024/2025. Učí se na faře v Šenově (v případě dostatečného počtu dětí také na ZŠ ve Václavovicích). Rozvrh vyučování bude vyvěšen na stránkách farnosti. Hodiny náboženství vycházejí z rozvrhu dětí na ZŠ. Křížení hodin náboženství s mimoškolními kroužky nemůžeme ovlivnit. Je na rodičích, jak dětem zorganizují a zajistí docházku do náboženství. Je možné se domluvit i na zařazení dítěte do jiné skupiny (třeba z časových důvodů). Prosíme o zodpovědnost v docházce do vyučování náboženství. Děti je možné do náboženství přihlásit kdykoli výše přiloženou přihláškou.

Příprava k 1. sv. smíření a k 1. přijetí eucharistie: pokud dítě navštěvuje ve školním roce 2024/2025 třetí třídu (nebo vyšší) a alespoň druhým rokem výuku náboženství, je možné jej přihlásit do přípravky vyplněnou přihláškou – viz výše. První setkání rodičů dětí, které se budou v letošním školním roce připravovat na 1. sv. přijímání, bude v sobotu 21. 9. 2024 v 9:00 na faře.

SCHOLA

Schola dětí a mládeže v Šenově se schází první neděli v měsíci na faře před mší sv., která je v 10:00 v kostele.

Schola – kapela chval pod vedením pana Metoděje Kříže funguje u různých pastoračních aktivit: církevní slavnosti, svátky, večery chval…

MINISTRANTI

Mezi ministranty přivítáme kluky či muže jakéhokoli věku. Příležitostně pořádáme potřebné nácviky liturgie, setkání a výlety.

az6a0314

I služba kostelníků je v naší farnosti spojená s ministrováním. Nebojme se tedy zapojit do liturgických služeb ministrování, kostelničení, čtení při bohoslužbách a zpěvu obecného či schólového – zpěvu ordinária či žalmu.

This site is protected by wp-copyrightpro.com