Farnost Šenov u Ostravy

C Í R K E V Ř Í M S K O K A T O L I C K Á

RODIČŮM

sv. Matka Tereza říká: „Rodina, která se modlí pohromadě, drží pohromadě.“

Milí rodiče, znovu obnovujeme výuku náboženství ve školním roce 2023-2024.

Nabízíme rodičům výuku náboženství, aby i tímto způsobem mohli naplňovat slib, který dali při křtu svého dítěte – vychovávat ve víře v Pána Ježíše a učit milovat Boha a bližního. V rámci náboženství nabízíme přípravu na 1. sv. zpověď a 1. sv. přijímání. Těm, kteří navštěvovali výuku náboženství nejméně 8 roků na základní škole, pak nabízíme také přípravu na svátost biřmování (nejdříve v 15 letech věku dítěte).

Od 18. září začlo v naší farnosti vyučování náboženství ve školním roce 2023/2024. Učí se na faře v Šenově (v případě dostatečného počtu dětí také na ZŠ ve Václavovicích). Rozvrh vyučování bude vyvěšen na stránkách farnosti. Hodiny náboženství vycházejí z rozvrhu dětí na ZŠ. Křížení hodin náboženství s mimoškolními kroužky nemůžeme ovlivnit. Je na rodičích, jak dětem zorganizují a zajistí docházku do náboženství. Je možné se domluvit i na zařazení dítěte do jiné skupiny (třeba z časových důvodů). Prosíme o zodpovědnost v docházce do vyučování náboženství. Děti je možné do náboženství přihlásit kdykoli výše přiloženou přihláškou.

Příprava k 1. sv. smíření a k 1. přijetí eucharistie: pokud dítě navštěvuje ve školním roce 2023/2024 třetí třídu (nebo vyšší) a alespoň druhým rokem výuku náboženství, je možné jej přihlásit do přípravky vyplněnou přihláškou – viz výše. První setkání rodičů dětí, které se budou v letošním školním roce připravovat na 1. sv. přijímání, bylo v sobotu 23. 9. v 9:00 na faře.

Setkání dětí 7. 10. 2023 na faře

SCHOLA

Schola dětí a mládeže v Šenově se schází první neděli v měsíci na faře před mší sv., která je v 10:00 v kostele.

Václavovická schola dětí, mládeže a dospělých se schází první neděli v měsíci v kostele sv. Václava přede mší sv., která je v 8:30.

Schola – kapela chval pod vedením pana Metoděje Kříže funguje u různých pastoračních aktivit: církevní slavnosti, svátky, večery chval…

MINISTRANTI

Mezi ministranty přivítáme kluky či muže jakéhokoli věku. Příležitostně pořádáme potřebné nácviky liturgie, setkání a výlety.

az6a0314

I služba kostelníků je v naší farnosti spojená s ministrováním. Nebojme se tedy zapojit do liturgických služeb ministrování, kostelničení, čtení při bohoslužbách a zpěvu obecného či schólového – zpěvu ordinária či žalmu.

This site is protected by wp-copyrightpro.com