Římskokatolická církev

farnost Šenov u Ostravy

RODIČŮM

sv. Matka Tereza říká: „Rodina, která se modlí pohromadě, drží pohromadě.“

Milí rodiče, znovu obnovujeme výuku náboženství ve školním roce 2022-2023.

Nabízíme rodičům výuku náboženství, aby i tímto způsobem mohli naplňovat slib, který dali při křtu svého dítěte – vychovávat ve víře v Pána Ježíše a učit milovat Boha a bližního. V rámci náboženství nabízíme přípravu na 1. sv. zpověď a 1. sv. přijímání. Těm, kteří navštěvovali výuku náboženství nejméně 8 roků na základní škole, pak nabízíme také přípravu na svátost biřmování (nejdříve v 15 letech věku dítěte).

Od 18. září začne v naší farnosti vyučování náboženství. Učí se na faře v Šenově. Rozvrh vyučování bude vyvěšen na stránkách farnosti. Hodiny náboženství vycházejí z rozvrhu dětí na ZŠ. Křížení hodin náboženství s mimoškolními kroužky nemůžeme ovlivnit. Je na rodičích, jak dětem zorganizují a zajistí docházku do náboženství. Je možné se domluvit i na zařazení dítěte do jiné skupiny (třeba z časových důvodů). Prosíme o zodpovědnost v docházce do vyučování náboženství. Děti je možné do náboženství přihlásit kdykoli výše přiloženou přihláškou.

Příprava k 1. sv. smíření a k 1. přijetí eucharistie: pokud dítě navštěvuje ve školním roce 2022/23 nejméně třetí třídu a alespoň druhým rokem výuku náboženství, je možné jej přihlásit do přípravky vyplněnou přihláškou – viz výše.

Setkání s dětmi 14. 10. 2021

SCHOLA

Scholička dětí v Šenově se schází podle domluvy na faře jednou za měsíc v neděli před mší sv., která je v 10:00.

Václavovická smíšená schola dětí, mládeže a dospělých se schází jednou za měsíc v kostele sv. Václava přede mší sv., která je v 8:30.

Schola – kapela chval pod vedením pana Metoděje Kříže funguje u různých pastoračních aktivit: církevní slavnosti, svátky, večery chval…

MINISTRANTI

Mezi ministranty přivítáme kluky či muže jakéhokoli věku. Příležitostně pořádáme potřebné nácviky liturgie, setkání a výlety.

az6a0314

I služba kostelníků je v naší farnosti spojená s ministrováním. Nebojme se tedy zapojit do liturgických služeb ministrování, kostelničení, čtení při bohoslužbách a zpěvu obecného či schólového – zpěvu ordinária či žalmu.

This site is protected by wp-copyrightpro.com