Římskokatolická církev

farnost Šenov u Ostravy

Výuka náboženství

Výuka náboženství už v tomto školním roce v naší farnosti nebude.

Slavnost 1. sv. přijímání nebude v květnovém termínu.

Na novém termínu se dohodneme spolu s rodiči dětí

po ukončení nouzového stavu.

Nabízíme rodičům výuku náboženství, aby i tímto způsobem mohli naplňovat slib, který dali při křtu svého dítěte – vychovávat ve víře v Pána Ježíše a učit milovat Boha a bližního. V rámci náboženství (většinou ve třetí třídě, nejdříve v druhém roce docházky do náboženství) nabízíme přípravu na 1. sv. zpověď a 1. sv. přijímání. Těm, kteří navštěvovali výuku náboženství nejméně 8 roků na základní škole, pak nabízíme také přípravu na svátost biřmování (nejdříve v 15 letech věku dítěte).

Od 16. září začne v naší farnosti vyučování náboženství. Učit se bude pouze na faře v Šenově. Rozvrh vyučování bude vyvěšen na vývěskách u farního a filiálního kostela a na stránkách farnosti. Hodiny náboženství vycházejí z rozvrhu dětí na ZŠ. Křížení hodin náboženství s mimoškolními kroužky nemůžeme ovlivnit. Je na rodičích, jak dětem zorganizují a zajistí docházku do náboženství. Je možné se domluvit i na jiném zařazení dítěte do náboženství (třeba z časových důvodů). Prosíme o zodpovědnost v docházce do vyučování náboženství. Děti je možné do náboženství přihlásit kdykoli.

Příprava k 1. sv. smíření a k 1. sv. přijímání:

Pokud bude dítě ve školním roce 2019/20 navštěvovat nejméně třetí třídu a alespoň druhým rokem výuku náboženství, je možné jej přihlásit do přípravy na 1. sv. smíření a 1. sv. přijímání (vyplněnou přihláškou – k stažení viz výše). Schůzka rodičů s knězem uskutečněná na faře 7. 9. v 9:00, rozhodla o termínech přípravy.

Scházíme se 5. 10.
Já jsem světlo světa 12. 10.

This site is protected by wp-copyrightpro.com

Přejít k navigační liště