Náboženství

rozvrh 2018-19

přihláška do náboženství

Nabízíme rodičům výuku náboženství, aby i tímto způsobem mohli splnit slib, který dali při křtu svého dítěte. V rámci náboženství (většinou ve třetí třídě, nejdříve v druhém roce docházky do náboženství) nabízíme přípravu na 1. sv. zpověď a 1. sv. přijímání. Těm, kteří navštěvovali výuku náboženství nejméně 8 roků na základní škole, pak nabízíme také přípravu na svátost biřmování (nejdříve v 15 letech věku dítěte).

Od 17. září začne v naší farnosti vyučování náboženství. Bude se učit v Šenově na ZŠ, ZŠ Podlesí, ZŠ Václavovice a na faře. Tyto hodiny náboženství budou vycházet z rozvrhu dětí na ZŠ. Doufám, že dostatečným počtem dětí nebudeme muset děti spojovat napříč více ročníky a tak budeme mít dobré podmínky pro výuku. Na ZŠ v Šenově a na faře bude učit pan farář Petr Okapal. Na ZŠ Podlesí bude učit paní učitelka Naďa Macková a na ZŠ ve Václavovicích paní Helena Sládková. Rozvrh vyučování bude vyvěšen v prostorách škol, na vývěskách u farního a filiálního kostela a tamtéž vzadu na stolíku. Je těžké vyhovět všem termínem vyučování náboženství. Křížení hodin náboženství s mimoškolními kroužky už nemůžeme ovlivnit vůbec. Je na rodičích, jak si přes organizační obtíže vydobydou pro své děti to, co považují za důležité pro jejich výchovu – jak budou realizovat slib, daný při křtu. Děkuji za vstřícnost a pochopení i za dosavadní důvěru v tomto směru. Prosím o zodpovědnost v docházce do vyučování náboženství. Stále je možné děti do náboženství přihlašovat.

Příprava k 1. sv. smíření a k 1. sv. přijímání

termíny setkání