Farnost Šenov u Ostravy

CÍRKEV ŘÍMSKOKATOLICKÁ
PŘEDVÁNOČNÍ ADORACE

PŘEDVÁNOČNÍ ADORACE

I na prahu Vánoc – 23. 12. – jsme si dovolili ztišení a oslavu našeho Boha a Pána v Nejsvětější svátosti oltářní. Chvály obsažené v rytmické hudbě i ve ztišení začaly v kostele sv. Václava ve Václavovicích v 17:00. Mládež naší farnosti pro nás připravila večer chval, kterého se účastnilo množství věřících. Tato asi hodinová adorace je vždy určena nejen pro mladé, ale také všechny farníky, kteří se chtějí ztišit a chválit Pána. Prosím přicházejme na modlitby včas, abychom se co nejméně rušili příchodem a usazováním. Tak jak je to projevem slušnosti a ohleduplnosti při příchodu na koncert či do divadla.                         

This site is protected by wp-copyrightpro.com