Farnost Šenov u Ostravy

CÍRKEV ŘÍMSKOKATOLICKÁ
Obnova kostela

Obnova kostela

Mimořádný architektonický počin. Tak je možné nazvat stavbu kostela Prozřetelnosti Boží v Šenově. Základní kámen byl posvěcen 8. listopadu 1764. V době evropského osvícenství které je charakterizováno odklonem od barokní zbožnosti, se šenovští Skrbenští odklání od luterského vyznání a přiklání k římskokatolické církvi. Po celých 144 let od Bílé hory (8. listopadu 1620) nikdo nezpochybňoval právo místní slezské šlechty na evangelické vyznání. V tom je ona mimořádnost této stavby, která má být trvalou památkou na konverzi tohoto rodu, který je v dalších generacích korunován postavou arcibiskupa Lva kardinála Skrbenského z Hříště (1863-1938). Novým mimořádným architektonickým počinem, který spočívá v novém pojetí liturgického života farnosti, se chceme přihlásit k této myšlence, tedy k oné neustálé konverzi ke společenství, které se nazývá katolické. V přesném překladu slovo katolický znamená všeobecný, všezahrnující a všeobjímající, univerzální. Ona myšlenka všechny zahrnout, obejmout, být tu pro každého člověka a celé lidstvo, neboť všichni patříme do rodiny lidstva a jsme si navzájem bratři a sestry, je základní a nejdůležitější myšlenkou našeho katolického společenství.

Obnova kostela není nikdy obnovou jen církevní stavby – kamene, cihel, omítek, dřeva a skla. Je vždy obnovou místního společenství lidí, kteří se kolem stavby nebo v ní pohybují. V angličtině, němčině, polštině i v ruštině je pro kostel a církev používaný vždy jeden výraz (church, kirche, kościół, церковь). Církev v řečtině znamená společenství, shromáždění. V užším slova smyslu společenství Pánovo, Kristovo, shromáždění křesťanů. Pro nevěřící je pak kostel znamením toho, že zde žili a žijí křesťané, připomínkou historických souvislostí obce, kulturním a uměleckým artefaktem.

Náš společný novodobý příběh obnovy tohoto našeho šenovského kostela začíná roku 2004. Od tohoto roku se každý rok podařilo něco opravit. Začali jsme zvěnčí – střechami, omítkami, předlážděním, okny a dveřmi, abychom přešli postupně do interiéru. V interiéru se zatím podařila provést sanace zdiva (soklových omítek), obnovy náhrobníků rodu zakladatelů kostela, obnovit vitráže a obnovit v původní barevnosti a kvalitě omítek a nátěrů presbytář kostela. Oprava letošní, tedy v roce 2022, zahrnuje čištění a obnovu architektury hlavního oltáře. Tato fáze si pro náročnost vyžádá přítomnost lešení až do příštího roku. Jsme od roku 2004 každoročně úspěšnými žadateli dotací, které jsou podmíněny finanční spoluúčastí farnosti. Tato spoluúčast je pro nás každým rokem stále těžším tématem – jde o dobrovolné příspěvky věřících.

S obnovou interiéru je spojeno také téma liturgické reformy v šenovském kostele, která byla poprvé provedena v roce 1974 (jako reakce na II. vatikánský koncil) a s malými úpravami zůstala až do dnešních dnů. Svým provedením není definitivní a tak stojíme před rozhodnutím, jestli už nastal čas pro oltář (obětní stůl) pevně spojený s podlahou a před otázkou, na kterém místě bude stát – jak budeme liturgii prožívat. Od roku 2018 máme v interiéru liturgický prostor vytvořený netradičně do pomyslného kruhu. Jde o nedokonalou představu toho, jak by mohl interiér vypadat – viz přiložené obrázky v tomto článku. Pro tuto možnost se v neanonymním hlasování vyjádřilo 60 procent farníků. Jde o záměr, který je i pro svou finanční náročnost velice komplikovaný. Hledáme způsoby jak jej zrealizovat. Jde ale o záměr také velice současný, který můžeme vidět na realizacích v západní Evropě. Současná úprava je ale vratná, můžeme tedy časem dospět jak k realizaci centrálního uspořádání, tak se vrátit před rok 2018.

Obnova exteriéru i interiéru kostela probíhá na základě konzultací s Národní památkovým ústavem, s podporou Biskupství ostravsko-opavského. Plány a vizualizace novodobých interiérových prvků vznikají spoluprací farnosti s Ing. arch. Annou Hájkovou a Ing. arch. Markem Štěpánem.

Zde jsou zveřejňovány informace, články, návrhy, studie a fotografie, které nám pomáhají k úspěšnému řešení tohoto tématu.

Odkazy – klikněte:

Od „kostela-cesty“ k prostoru křesťanského společenství

O církvi a liturgii

(přeloženo z Kirche ist gemeinschaft)

Rozhovor s architektem Tomášem Bujnou

Obnovený kostel v Brutovciach

Liturgická roucha

This site is protected by wp-copyrightpro.com