Pastorace

Neděle

Bohoslužby: 7:00 v Šenově, 8:45 ve Václavovicích, 10:30 v Šenově (každou první neděli v měsíci mše sv. v 8:45 a v 10:30 s kázáním zaměřeným více na děti, každou třetí neděli v měsíci mše sv. v 8:45 a v 10:30 se speciální bohoslužbou slova pro děti). Před každou mší sv. modlitba růžence, kromě poslední neděle v měsíci – místo modlitby růžence adorace Nejsvětější svátosti oltářní (dále jen NSO) s modlitbou Korunky k Božímu milosrdenství. O druhé neděli v měsíci podávání sv. přijímání pod obojí způsobou. Před každou mší sv. možnost sv. smíření. Každou první neděli odpoledne (v květnu a v říjnu každou neděli) v 15:00 růžencová pobožnost, následně na faře „farní kavárna“ – možnost  setkat se s ostatními farníky a s knězem u kávy nebo čaje. Jednou za měsíc společenství mladších manželů na faře (17:00 – 19:00). 19:30 – 22:30 společenství manželů (jednou za měsíc u některého manželského páru doma).

Pondělí

Ve svátky, v adventu a v postní době program v zimní kapli kostela v Šenově: 6:00 – 6:30 tichá adorace NSO, 6:30 – 6:55 růženec v latině a příležitost ke svátosti smíření, 7:00 – 7:25 „tichá“ mše sv.

Úterý

15:00 – 16:00 farní kancelář. Od 17:00 program v zimní kapli kostela v Šenově, 17:00 – 17:30 tichá adorace NSO, 17:30 – 17:55 růženec a příležitost ke svátosti smíření, 18:00 – 18:45 mše sv. s večerními chválami. 18:45 – 19:15 adorace NSO, 19:15 – 20:45 společenství bývalých katechumenů na faře, otevřené všem zájemcům.

Středa

15:00 – 16:00 farní kancelář. Od 17:00 program v kostele ve Václavovicích: 17:00 – 17:30 adorace NSO ukončena večerními chválami, 17:30 – 17:55 růženec a příležitost ke svátosti smíření, 18:00 – 18:35 mše sv.

Čtvrtek

Před prvním pátkem v měsíci dopolední návštěvy nemocných. Od 17:00 program v zimní kapli kostela v Šenově: 17:00 – 17:30 adorace NSO s večerními chválami, 17.30 – 17:55 růženec a příležitost ke svátosti smíření, 18:00 – 18:35 mše sv. Po mši sv. katechismová nebo biblická hodina na faře do 19:30, od 20:00 jednou za 14 dnů společenství střední generace otevřené všem zájemcům.

Pátek

Program ráno v zimní kapli kostela v Šenově: 6:00 – 6:30 tichá adorace NSO (v 6:15 společná modlitba Korunky k Božímu milosrdenství) , 6:30 – 6:55 růženec a příležitost ke svátosti smíření, 7:00 – 7:30 mše sv. (o prvním pátku ve mši sv. litanie k NSJ).  8:00 – 11:00 farní kancelář. 15:00 – 16:00 farní kancelář. Společenství mládeže každý pátek od 20:00 do 22:00 na faře – podle zájmu a vzájemné domluvy.

Sobota

Program ráno v zimní kapli kostela v Šenově: 6:00 – 6:30 adorace NSO zakončená ranními chválami , 6:30 – 6:55 růženec a příležitost ke svátosti smíření, 7:00 – 7:35 mše sv. s osobními prosbami věřících.

Každý den ve 20:00 se modlíme soukromě za naše obce, za jejich obyvatele.

V programu není uvedeno vyučování náboženství, příprava na 1. sv. přijímání, příprava biřmovanců, nácviky schol a schůzky ministrantů. V adventu rorátní mše sv. se snídaněmi pro děti a v postní době křížové cesty. Kromě řádného programu se můžeme těšit na farní odpoledne, farní poutě, výlety a jiné mimořádné akce, jako např. Mikulášské setkání, Jesličkové odpoledne… Do programu je možné zařadit po domluvě i další aktivity, o které farníci projeví zájem.