Farnost Šenov u Ostravy

CÍRKEV ŘÍMSKOKATOLICKÁ

Pastorace

Neděle

Bohoslužby: 8:30 ve Václavovicích, 10:00 v Šenově. Každou první neděli v měsíci mše sv. v 10:00 s kázáním zaměřeným více na děti, každou třetí neděli v měsíci obě mše sv. se speciální bohoslužbou slova pro mladší děti. Před každou mší sv. modlitba růžence, kromě poslední neděle v měsíci – místo modlitby růžence adorace Nejsvětější svátosti oltářní (dále jen NSO) s modlitbou Korunky k Božímu milosrdenství. O druhé neděli v měsíci podávání sv. přijímání pod obojí způsobou. Před každou mší sv. možnost sv. smíření.

Pondělí

V neděli večer je na farních stránkách oznámeno, jestli a v kolik hodin bude mše sv. v zimní kapli kostela v Šenově: půlhodiny přede mší sv. modlitba růžence a příležitost ke sv. smíření.

Úterý

V neděli večer je na farních stránkách oznámeno, jestli a v kolik hodin bude mše sv. v zimní kapli kostela v Šenově: půlhodiny přede mší sv. modlitba růžence a příležitost ke sv. smíření.

Středa

Kostel ve Václavovicích: 17:00 – 17:30 adorace NSO s večerními chválami, 17:30 – 17:55 růženec a příležitost ke svátosti smíření, 18:00 – 18:35 mše sv.

Čtvrtek

Zimní kaple kostela v Šenově: 17:00 – 17:30 adorace NSO s příslušnými texty Bible ze dne, 17:30 – 17:55 růženec a příležitost ke svátosti smíření, 18:00 – 18:35 mše sv. Po mši sv. na faře biblická hodina do 19:30, od 19:30 jednou za 14 dnů společenství střední generace na faře.

Pátek

Zimní kaple kostela v Šenově: 17:30 – 17:55 růženec a příležitost ke svátosti smíření, 18:00 – 18:30 mše sv. O prvním pátku po mši sv. litanie k NSJ a svátostné požehnání. Po mši sv. každý pátek adorace NSO do 19:00 se společnou modlitbou Korunky k Božímu milosrdenství.

Sobota

Zimní kaple kostela v Šenově: 7:00 – 7:30 adorace NSO s ranními chválami, 7:30 – 7:55 růženec a příležitost ke svátosti smíření, 8:00 – 8:35 mše sv. s osobními prosbami věřících.

Ve svátky nejsou bohoslužby v zimní kapli, ale přímo ve farním kostele.

Každý den ve 20:00 se modlíme soukromě za naše obce, za jejich obyvatele.

V programu není uvedeno vyučování náboženství, příprava na 1. sv. přijímání a nácviky schóly a scholičky, prvopáteční dopolední návštěvy nemocných a společenství která se konají mimo faru. V adventu rorátní mše sv. se snídaněmi a v postní době křížové cesty. Kromě řádného programu se můžeme těšit na farní odpolední či večerní setkání a oslavy, farní poutě, výlety a jiné mimořádné akce, jako např. Mikulášské setkání, Jesličkové odpoledne. Do programu je možné zařadit po domluvě i další aktivity, o které farníci projeví zájem.

Živý růženec

Živý růženec je modlitební společenství věřících, kteří se dobrovolně zavázali, denně se pomodlit desátek růžence. Jsou sdruženi do jednotlivých Růží tak, aby se denně Růže pomodlila celý růženec. V naší farnosti působí 8 Růží. Seznam členů jednotlivých Růží je na faře v kanceláři. 

This site is protected by wp-copyrightpro.com