Pastorace

Neděle

Bohoslužby: 7:00 v Šenově, 8:45 ve Václavovicích, 10:30 v Šenově (každou první neděli v měsíci mše sv. v 8:45 a v 10:30 s kázáním zaměřeným více na děti, každou třetí neděli v měsíci mše sv. v 8:45 a v 10:30 se speciální bohoslužbou slova pro děti). Před každou mší sv. modlitba růžence, kromě poslední neděle v měsíci – místo modlitby růžence adorace Nejsvětější svátosti oltářní (dále jen NSO) s modlitbou Korunky k Božímu milosrdenství. O druhé neděli v měsíci podávání sv. přijímání pod obojí způsobou. Před každou mší sv. možnost sv. smíření. Každou první neděli odpoledne (v květnu a v říjnu každou neděli) v 15:00 růžencová pobožnost, následně na faře „farní kavárna“ – možnost  setkat se s ostatními farníky a s knězem u kávy nebo čaje. Jednou za měsíc společenství mladších manželů na faře (17:00 – 19:00). 19:30 – 22:30 společenství manželů (jednou za měsíc u některého manželského páru doma).

Pondělí

Ve svátky, v adventu a v postní době program v zimní kapli kostela v Šenově: 6:00 – 6:30 tichá adorace NSO, 6:30 – 6:55 růženec v latině a příležitost ke svátosti smíření, 7:00 – 7:25 „tichá“ mše sv.

Úterý

15:00 – 16:00 farní kancelář. Od 17:00 program v zimní kapli kostela v Šenově, 17:00 – 17:30 tichá adorace NSO, 17:30 – 17:55 růženec a příležitost ke svátosti smíření, 18:00 – 18:45 mše sv. s večerními chválami.

Středa

15:00 – 16:00 farní kancelář. Od 17:00 program v kostele ve Václavovicích: 17:00 – 17:30 adorace NSO ukončena večerními chválami, 17:30 – 17:55 růženec a příležitost ke svátosti smíření, 18:00 – 18:35 mše sv.

Čtvrtek

Před prvním pátkem v měsíci dopolední návštěvy nemocných. Od 17:00 program v zimní kapli kostela v Šenově: 17:00 – 17:30 adorace NSO s večerními chválami, 17.30 – 17:55 růženec a příležitost ke svátosti smíření, 18:00 – 18:35 mše sv. Po mši sv. katechismová nebo biblická hodina na faře do 19:30, od 20:00 jednou za 14 dnů společenství střední generace otevřené všem zájemcům.

Pátek

Program ráno v zimní kapli kostela v Šenově: 6:00 – 6:30 tichá adorace NSO (v 6:15 společná modlitba Korunky k Božímu milosrdenství) , 6:30 – 6:55 růženec a příležitost ke svátosti smíření, 7:00 – 7:30 mše sv. (o prvním pátku ve mši sv. litanie k NSJ).  8:00 – 11:00 farní kancelář. 15:00 – 16:00 farní kancelář. Společenství mládeže každý pátek od 20:00 do 22:00 na faře – podle zájmu a vzájemné domluvy.

Sobota

Program ráno v zimní kapli kostela v Šenově: 6:00 – 6:30 adorace NSO zakončená ranními chválami , 6:30 – 6:55 růženec a příležitost ke svátosti smíření, 7:00 – 7:35 mše sv. s osobními prosbami věřících.

Každý den ve 20:00 se modlíme soukromě za naše obce, za jejich obyvatele.

V programu není uvedeno vyučování náboženství, příprava na 1. sv. přijímání, příprava biřmovanců, nácviky schol a schůzky ministrantů. V adventu rorátní mše sv. se snídaněmi pro děti a v postní době křížové cesty. Kromě řádného programu se můžeme těšit na farní odpoledne, farní poutě, výlety a jiné mimořádné akce, jako např. Mikulášské setkání, Jesličkové odpoledne… Do programu je možné zařadit po domluvě i další aktivity, o které farníci projeví zájem.

Živý růženec

Živý růženec je modlitební společenství věřících, kteří se dobrovolně zavázali, denně se pomodlit desátek růžence. Jsou sdruženi do jednotlivých Růží tak, aby se denně Růže pomodlila celý růženec. V naší farnosti působí 10 Růží. Seznam členů jednotlivých Růží je na faře.