Římskokatolická církev

farnost Šenov u Ostravy

Pastorace

Neděle

Bohoslužby: 8:30 ve Václavovicích, 10:00 v Šenově (každou první neděli v měsíci mše sv. v 8:30 a v 10:00 s kázáním zaměřeným více na děti, každou třetí neděli v měsíci mše sv. v 8:30 a v 10:00 se speciální bohoslužbou slova pro děti). Před každou mší sv. modlitba růžence, kromě poslední neděle v měsíci – místo modlitby růžence adorace Nejsvětější svátosti oltářní (dále jen NSO) s modlitbou Korunky k Božímu milosrdenství. O druhé neděli v měsíci podávání sv. přijímání pod obojí způsobou. Před každou mší sv. možnost sv. smíření. Jednou za měsíc společenství mladších manželů na faře (17:00 – 19:00 nebo podle domluvy). 19:30 – 22:30 společenství manželů (jednou za měsíc u některého manželského páru doma).

Pondělí

V adventu a v postní době bohoslužba v zimní kapli kostela v Šenově: 7:00 – 7:30 tichá adorace NSO, 7:30 – 7:55 růženec v latině a příležitost ke svátosti smíření, 8:00 – 8:25 „tichá“ mše sv.

Úterý

V adventu a v postní době bohoslužba v zimní kaple kostela v Šenově: 7:00 – 7:30 tichá adorace NSO, 7:30 – 7:55 růženec a příležitost ke svátosti smíření, 8:00 – 8:35 mše sv. s ranními chválami.

Středa

Kostel ve Václavovicích: 17:00 – 17:30 adorace NSO s večerními chválami, 17:30 – 17:55 růženec a příležitost ke svátosti smíření, 18:00 – 18:35 mše sv.

Čtvrtek

Zimní kaple kostela v Šenově: 17:00 – 17:30 adorace NSO s příslušnými texty Bible, 17:30 – 17:55 růženec a příležitost ke svátosti smíření, 18:00 – 18:35 mše sv. Po mši sv. na faře setkání nad naukou církve do 19:30, od 19:30 jednou za 14 dnů společenství střední generace.

Pátek

Zimní kaple kostela v Šenově: 17:00 – 17:30 adorace NSO (v 17:15 společná modlitba Korunky k Božímu milosrdenství), 17:30 – 17:55 růženec a příležitost ke svátosti smíření, 18:00 – 18:30 mše sv. O prvním pátku po mši sv. litanie k NSJ a svátostné požehnání. Příprava na svátost biřmování na faře jednou za 14 dní od 18:45 do 20:15.

Sobota

Zimní kaple kostela v Šenově: 7:00 – 7:30 adorace NSO s ranními chválami, 7:30 – 7:55 růženec a příležitost ke svátosti smíření, 8:00 – 8:35 mše sv. s osobními prosbami věřících. Po prvním pátku v měsíci dopolední návštěvy nemocných.

Ve svátky nejsou bohoslužby v zimní kapli, ale přímo ve farním kostele.

Každý den ve 20:00 se modlíme soukromě za naše obce, za jejich obyvatele.

V programu není uvedeno vyučování náboženství, příprava na 1. sv. přijímání a nácviky schol. V adventu rorátní mše sv. se snídaněmi pro děti a v postní době křížové cesty. Kromě řádného programu se můžeme těšit na farní odpoledne, farní poutě, výlety a jiné mimořádné akce, jako např. Mikulášské setkání, Jesličkové odpoledne… Do programu je možné zařadit po domluvě i další aktivity, o které farníci projeví zájem.

Živý růženec

Živý růženec je modlitební společenství věřících, kteří se dobrovolně zavázali, denně se pomodlit desátek růžence. Jsou sdruženi do jednotlivých Růží tak, aby se denně Růže pomodlila celý růženec. V naší farnosti působí 9 Růží. Seznam členů jednotlivých Růží je na faře v kanceláři. 

This site is protected by wp-copyrightpro.com