Farnost Šenov u Ostravy

CÍRKEV ŘÍMSKOKATOLICKÁ
DOBRODRUŽSTVÍ VE VATIKÁNU

DOBRODRUŽSTVÍ VE VATIKÁNU

Příběh k příležitosti 30. výročí svatořečení Anežky České. Sofie Bradáčová (ročník 2006) s ním obsadila 3. místo v celorepublikovém kole soutěže Evropa ve škole:

Výzva českých a moravských biskupů

Bratři a sestry v Kristu,

dovolte nám, abychom Vás co nejsrdečněji pozvali na národní pouť do Říma
u příležitosti 30. výročí kanonizace svaté Anežky České a následného návratu svobody do naší země. Při této pouti se budeme modlit za Církev, vlast i Evropu, za návrat ke křesťanským kořenům, za dar pokání a smíru.

Stále probíhá sbírka na společný dar papeži Františkovi, sochu Koruna sv. Anežky České, ke které může každý dárce připojit vlastní otisk prstu, symbolizující jeho osobní sounáležitost s kořeny křesťanství v naší zemi i podporu Petrova nástupce.

K tomu, aby farnost dostala archy na otisky, je třeba ji registrovat na stránkách www.anezka2019.cz.
Do přihlášených farností poputují pro každého dárce také pamětní medaile
sv. Anežky České. První z nich vyrazil apoštolský nuncius v České republice
J. E. Mons. Charles D. Balvo, k medaili je připojena modlitba, jíž budeme pouť do Říma ve dnech 11. až 13. listopadu a následně do katedrály v Praze 16. listopadu doprovázet. Podrobnosti o pouti, sbírce i daru najdete na výše uvedených stránkách.

Děkujeme Vám za Vaši podporu a společně Vám žehnáme.
Vaši čeští a moravští biskupové

This site is protected by wp-copyrightpro.com