Irští jezuité o modlitbě

14 Čvc

Každá lidská zkušenost má náboženský rozměr, celý život je prodchnut Boží přítomností. Když tedy vstupujete do modlitby, připomeňte si, že Bůh je přítomen. Nedělejte si starosti s rozptýleními. Pokud vás během modlitby něco stále vyrušuje, chvíli o tom s Bohem mluvte. Buďte poddajní, protože … Read More »

Tak trochu jiné zpovědní zrcadlo

10 Čvc

U prvního přikázání lidé většinou vyznávají, kolikrát se zapomněli pomodlit, případně, že se modlili nesoustředěně. Zkusme najít odvahu místo vzpomínání, kolikrát jsme „nepoříkali Otče náš a Zdrávas Maria“ zamyslet se nad tím, jak naše modlitba vypadá. Jestli odpovídá našemu věku, našemu … Read More »

Dopis Alberta Einsteina dceři

10 Čvc

Existuje extrémně mocná síla, pro kterou zatím věda neobjevila formální vysvětlení. Je to síla, která zahrnuje a řídí všechny ostatní síly a dokonce je obsažena ve všech fenoménech, které operují ve vesmíru, ale přesto jsme ji nedokázali identifikovat. Tato univerzální síla je všeobjímající láska. Když vědci hledali … Read More »

Vítejte na stránkách římskokatolické farnosti

1 Čvc

Křesťanství nabízí myšlení obrácené na živé lidské nitro, na jeho dynamiku, která vyústí v aktivitu ve prospěch života, lidstva, společnosti.   Naše farnost historicky zahrnuje území Šenova, Václavovic a Bartovic. Aktuální informace najdete ve složce Zdroj informací, ve farním zpravodaji. U příležitosti Dnů víry vydala naše farnost … Read More »