Farnost Šenov u Ostravy

CÍRKEV ŘÍMSKOKATOLICKÁ
VELIKOST LÁSKY DÁVÁ BŮH POCHOPIT SVÝM UMENŠENÍM

VELIKOST LÁSKY DÁVÁ BŮH POCHOPIT SVÝM UMENŠENÍM

Boží láska nemá hranice, avšak její velikost se projevuje v malých věcech a v laskavosti. Kristus po nás nechce velké projevy o lásce, nýbrž malá a konkrétní gesta. Slavnost Nejsvětějšího srdce Ježíšova je svátek Boží lásky. Bůh nás miloval první, On je tím prvním, kdo miluje. Proroci tuto pravdu vyjadřovali symbolickým odkazem ke květu mandlovníku, který z jara kvete jako první. Takový je Bůh, vždy první! Jako první nás čeká, první nás miluje a jako první nám pomáhá. Porozumět Boží lásce však není snadné. Apoštol Pavel odkazuje k „nevystižitelnému Kristovu bohatství“, ke skrytému tajemství. Je to nepochopitelná láska. Kristova láska přesahuje každé poznání. Přesahuje všechno. Tak veliká je láska Boží. Jeden básník řekl, že je jako „moře, bez břehů a beze dna“. Moře bez hranic. Taková je Boží láska, láska, kterou dostáváme. V dějinách spásy nám Pán zjevoval svoji lásku, jako „velký pedagog“. Prorok Ozeáš poukázal na to, že k tomu nikdy neužívá svou moc: „Učil svůj lid chodit, držel ho za ruku. Pečoval o něj. Vodil ho za ruku, byl mu nablízku jako otec“. Jak Bůh projevuje lásku? Ve velikých věcech? Nikoli. Umenšuje se stále víc až k malým projevům něhy a dobroty. Činí se malým. Přibližuje se. A touto blízkostí, tímto umenšením, nám dává pochopit velikost své lásky. Veliké se dává pochopit skrze malé. Nakonec Bůh poslal svého Syna, poslal ho v těle a Syn se pokořil až k smrti. V tom spočívá tajemství Boží lásky. Největší velikost se vyjadřuje v nejmenší nepatrnosti. Právě v tom spočívá cesta křesťana. Když nás Ježíš chce poučit, jaký má být křesťanský postoj, jmenuje jen málo věcí. Předkládá onen známý protokol, podle něhož budeme souzeni (Mt 25). A co tedy říká? Nikoli: „Myslím, že Bůh je takový či onaký. Pochopil jsem Boží lásku.“ Vůbec ne! Říká: „Konal jsem Boží lásku v malém. Dal jsem najíst hladovému, napít žíznivému, navštívil jsem nemocného, vězněného.“ Právě skutky milosrdenství jsou cestou lásky, skrze něž nás Ježíš nepřestává učit, prostřednictvím této – veliké – Boží lásky! Nemáme tedy vést velké řeči o lásce, nýbrž být mužové a ženy, kteří dokáží konat tyto malé věci pro Ježíše, pro Otce. Skutky milosrdenství jsou tedy pokračováním této lásky, která se umenšuje, přichází k nám a my ji neseme dále.

papež František (www.radiovaticana.cz)

This site is protected by wp-copyrightpro.com