Farnost Šenov u Ostravy

CÍRKEV ŘÍMSKOKATOLICKÁ
ŽENO, DÍKY TOBĚ

ŽENO, DÍKY TOBĚ

Díky tobě, ženo, jen za to, že jsi žena!

 S vnímavostí, která je vlastní tvé ženskosti,

obohacuješ chápání světa a přispíváš k plné

opravdovosti lidských vztahů.

      DÍKY TOBĚ, ŽENO-MATKO,

která se v jedinečném prožitku radosti i bolesti

stáváš mateřským lůnem člověka, která jsi pro dítě

Božím úsměvem, která vedeš jeho první krůčky,

která o ně pečuješ při dospívání a stáváš  se

opěrným bodem na jeho další životní cestě.

     DÍKY TOBĚ, ŽENO-DCERO A SESTRO,

která vnášíš do rodinného prostředí a pak

do celého života společnosti bohatství svého

jemnocitu, své intuitivní vnímavosti,

své nezištnosti, své velkodušnosti a své vytrvalosti.

     DÍKY TOBĚ,ŽENO-NEVĚSTO,

která svůj osud spojuješ s osudem muže ve vztahu

vzájemné oddanosti a ve službě společnosti a životu.

     DÍKY,TOBĚ PRACUJÍCÍ ŽENO,

nasazená ve všech oblastech společenského,

hospodářského, kulturního, uměleckého a politické-

ho života. Díky za nezbytný přínos, kterým přispíváš

k budování kultury, schopné spojovat rozum i cit,

k pojetí života stále otevřeného pro smysl

„tajemství“, k vytváření hospodářských a politických

struktur a k jejich obohacení ryzí lidskostí.

     DÍKY TOBĚ, ŽENO ZASVĚCENÁ BOHU,

která se podle příkladu největší ženy, Matky Krista,

vtěleného Slova, ochotně a věrně otevíráš Boží

lásce a pomáháš tak církvi a celému lidstvu žít

„snubní“ odpověď, která úchvatně vyjadřuje

spojení, které Bůh chce navázat se svým tvorem.

     DÍKY TOBĚ, ŽENO, JEN ZA TO, ŽE JSI ŽENA!

S vnímavostí, která je vlastní tvé ženskosti,

obohacuješ chápání světa a přispíváš k plné 

opravdovosti lidských vztahů.

    Poděkování Bohu za jeho plán

     povolání a  poslání ženy ve světě

     se stává konkrétním a přímým díkem

     všem ženám a každé ženě zvlášť za to,

     co představuje v životě lidstva.

Jan Pavel II.

This site is protected by wp-copyrightpro.com