Farnost Šenov u Ostravy

CÍRKEV ŘÍMSKOKATOLICKÁ
Z JERUZALÉMA DO EMAUZ

Z JERUZALÉMA DO EMAUZ

Něco zadržuje mé oči

a něco spoutává mé vzpomínky v zajetí

vězeňského kina,

kde se stále dokola promítá

jen jediný film o mé minulosti.

Má Naděje zůstává nenaplněna,

má Víra byla podvedena,

má Láska byla zhanobena,

pověšena na dřevo a zneuctěna

a její tělo bylo ukradeno z hrobu.

Za sebou mám svůj Jeruzalém,

za kterým se ohlížím

a zůstávám zkoprněle stát.

Přede mnou jsou Emauzy

s hostincem

u cesty nikam nesměřující.

Pověz mi, nepoznaný Poutníku,

co se to opravdu přihodilo

a kdo je ten, kterému jsem věřil.

Uvolnil, tajemný Učiteli,

mé zavázané oči

a otevři žalář

mých polapených vzpomínek.

Zůstaň se mnou, můj neznámý Příteli,

vždyť se připozdívá

a den se nachýlil,

lámej mi chléb, a já tě poznám.

Georg Lengerke

This site is protected by wp-copyrightpro.com