Sociální architektura

U příležitosti slavnosti Prozřetelnosti Boží 2. 9. 2018, pořádá Římskokatolická farnost Šenov u Ostravy v 15:00 besedu s výtvarnicí Kateřinou Šedou, která je označována jako sociální architekt a umí pracovat s lidmi tak, aby vytvářeli živé a tvůrčí komunity. Moderovat toto odpolední setkání, které bude přímo v místním kostele, bude Doc. Jiří Siostrzonek, Ph.D., slezský sociolog a fotograf, vysokoškolský pedagog a zástupce vedoucího Institutu tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě. Hudební doprovod zajistí manželé Eliška a Lukáš Novotní.