Farnost Šenov u Ostravy

CÍRKEV ŘÍMSKOKATOLICKÁ

IRŠTÍ JEZUITÉ O MODLITBĚ

Každá lidská zkušenost má náboženský rozměr, celý život je prodchnut Boží přítomností. Když tedy vstupujete do modlitby, připomeňte si, že Bůh je přítomen. Nedělejte si starosti s rozptýleními. Pokud vás během modlitby něco stále vyrušuje, chvíli o tom s Bohem mluvte. Buďte poddajní, protože Boží Duch vane, kam chce.

Modlitba může otevřít vaši mysl a rozšířit váš rozhled. Buďte připravení vnímat Boha, lidi i sami sebe novými způsoby. Otevření se Božímu Duchu může vyvolávat různé emoce, jako je smutek z citlivých vzpomínek nebo radost z připomenuté oslavy. Naše emoce jsou zprávami od Boha a mohou nám říci velmi mnoho o našem duchovním hledání. Modlitba rovněž posiluje naši vůli jednat. Skrze modlitbu se Bůh může dotknout naší vůle a umožnit nám, abychom žili podle toho, o čem víme, že je pravdivé.

Velcí mystici a světci si uvědomovali, že musí využívat všechny prostředky, aby lépe poznávali Boha. Ve skutečnosti k nám Bůh nepřetržitě mluví a neustále se nás dotýká. Musíme se naučit naslouchat a vnímat všemi způsoby, které máme k dispozici. Vstupujte do modlitby s otevřenou myslí, srdcem a vůlí.

This site is protected by wp-copyrightpro.com