Kostel a fara

Kostel s ohradní zdí, bez věžních hodin a s fasádou, která je barevně zvýrazněna opačně než v současnosti (světlé plochy a tmavé pilastry a římsy).

Both comments and trackbacks are currently closed.