Presbytář kostela

Presbytář kostela s původním svatostánkem, bez vitráží, s litinovou mřížkou, původními rámy křížové cesty, bez mramorování hl. oltáře a kazatelny a s táhlem (provazem) na sanktusový zvonek umístěný dříve ve středové věžičce.

Both comments and trackbacks are currently closed.