Kniha o naší farnosti

26 Srp

Dva roky od šenovské vernisáže fotografií pana prof. Mgr. Jindřicha Štreita dr.h.c., které nafotil v naší farnosti, jsme s radostí přivítali prezentaci jeho nové knihy Prozřetelnost Boží v našem farním kostele – 4. 9. 2016 v 15:00. Kniha obsahuje velké množství fotografií ze života naší farnosti a také její přehlednou historii od pana PhDr. Davida Pindura Ph.D. Kniha vyšla v limitovaném nákladu 170 ks., všechny výtisky jsou již rozebrány. Součástí svátečního odpoledne byla také klasická hudba v provedení manželů Novotných a gratulace panu prof. Štreitovi, který dovršil 5. 9. 2016 70 let života. Mezi gratulanty jsme přivítali paní Olgu Sommerovou a pana Mgr. Jiřího Siostrzonka, Ph.D. Zároveň byly otevřeny čtyři výstavy. Výstavy fotografií prof. Štreita v kostele, na faře a v restauraci Horakůvka a výstava soch pana Oldřicha Haroka na faře a v jejím okolí.

Petr Okapal, farář

Pozvánka

_mg_4599 _mg_4603 _mg_4631 _mg_4632 _mg_4637 _mg_4645 _mg_4668 _mg_4674 _mg_4676 _mg_4684 _mg_4715 _mg_4723 _mg_4727 _mg_4732 _mg_4737 _mg_4742 _mg_4745 _mg_4772 _mg_4794 img_1229img_1230img_1231img_1232img_1234img_1236img_1237img_1238img_1239