Farnost Šenov u Ostravy

CÍRKEV ŘÍMSKOKATOLICKÁ
KNIHA O NAŠÍ FARNOSTI

KNIHA O NAŠÍ FARNOSTI

Dva roky od šenovské vernisáže fotografií pana prof. Mgr. Jindřicha Štreita dr.h.c., které nafotil v naší farnosti, jsme s radostí přivítali prezentaci jeho nové knihy Prozřetelnost Boží v našem farním kostele – 4. 9. 2016 v 15:00. Kniha obsahuje velké množství fotografií ze života naší farnosti a také její přehlednou historii od pana PhDr. Davida Pindura Ph.D. Kniha vyšla v limitovaném nákladu 170 ks., všechny výtisky jsou již rozebrány. Součástí svátečního odpoledne byla také klasická hudba v provedení manželů Novotných a gratulace panu prof. Štreitovi, který dovršil 5. 9. 2016 70 let života. Mezi gratulanty jsme přivítali paní Olgu Sommerovou a pana Mgr. Jiřího Siostrzonka, Ph.D. Zároveň byly otevřeny čtyři výstavy. Výstavy fotografií prof. Štreita v kostele, na faře a v restauraci Horakůvka a výstava soch pana Oldřicha Haroka na faře a v jejím okolí.

This site is protected by wp-copyrightpro.com