Schola

DSCN9213

Schola mládeže se v Šenově schází na faře před nedělní mši sv. v 10:00. Každou první neděli v měsíci se schází schola už v 8:00 na faře a nacvičuje písně k „dětské“ mši sv. v 10:30. Před velkými svátky jsou mimořádné zkoušky. Jsou také pořádány scholovíkendy.

Scholička dětí v Šenově se schází podle domluvy na faře vždy před poslední nedělí v měsíci.

Pohřební schola žen se schází na mimořádných zkouškách v kostele a zpěvem slouží při pohřebních obřadech.

Václavovická smíšená schola dětí, mládeže a dospělých se schází většinou v úterý odpoledne v kostele sv. Václava. Mimo to před velkými svátky jsou mimořádné zkoušky.