Sbírka knih

Pro Vazební věznici Ostrava pořádáme časově neomezenou sbírku knih s duchovní, náboženskou, křesťanskou tématikou. Pokud vlastníte takové knihy vydané po roce 1990 a již je nepotřebujete, nebo byste je rádi darovali, můžete je přinést na faru. Prosíme, aby to nebyly knihy poškozené nebo znečištěné.

Také pořádáme sbírku nepoškozených devocionálií (růžence a obrázky svatých) a čistých, tedy nepoužitých pohlednic a přání s křesťanskou tématikou (svatí, poutní místa, vánoce, velikonoce).

Děkujeme předem za všechny dary!

Petr Okapal, kaplan vazební věznice