Obnova kostela

Mimořádný architektonický počin. Tak je možné nazvat stavbu kostela Prozřetelnosti Boží v Šenově. Základní kámen byl posvěcen 8. listopadu 1764. V době evropského osvícenství které je charakterizováno odklonem od barokní zbožnosti, se šenovští Skrbenští … Pokračování textu Obnova kostela