Kontaktní údaje

Římskokatolická farnost Šenov u Ostravy

Kostelní 129

739 34 Šenov

rkf.senovuostravy@doo.cz


tel. 596 887 308, 731 534 034


IČ: 60801948

Bankovní spojení: Fio banka, a.s.

Číslo účtu: 2600088930/2010


Kancelář

Úterý 15:00 – 16:00

Středa 15:00 – 16:00

Pátek 8:00 – 11:00 a 15:00 – 16:00

Kromě těchto hodin také kdykoli zastihnete faráře na faře, v kostele nebo na telefonu.

V červenci a srpnu kancelář uzavřena.