Římskokatolická církev

farnost Šenov u Ostravy
TĚLO A KREV PÁNĚ

TĚLO A KREV PÁNĚ

Vážení a milí farníci, ve čtvrtek osmého června jsme oslavili svátek Těla a Krve Páně. Touto slavností je v eucharistii zdůrazňována reálná přítomnost Ježíše Krista jako Boha, ale rovněž jako člověka. Slavnost neproběhla přímo v našem farním kostele, ale poprvé jsme se sešli

na farní zahradě, kde se celá mše svatá uskutečnila před Nejsvětější Svátosti Oltářní.

Chtěl bych tímto poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravě této slavnosti, stejně tak všem, kteří se po skončení slavnosti aktivně zapojili do úklidu všech přinesených lavic, stolků

a veškerého liturgického i světského příslušenství, které bylo potřebné pro zdárné uspořádání slavnosti. Měli jsme krásné počasí, které ještě více umocnilo duchovní prožití této slavnosti. Poděkování platí také paní Janě Reichenbachové, která obřad doprovázela na elektrofonické varhany a také působivým zpěvem. Především ale chci poděkovat Otci Petrovi za přípravu, organizaci a samotné slavení mše svaté, včetně milostiplné promluvy-kázání.

Jiří Bednář

This site is protected by wp-copyrightpro.com