Farnost Šenov u Ostravy

C Í R K E V Ř Í M S K O K A T O L I C K Á
R.I.P. BENEDIKT XVI

R.I.P. BENEDIKT XVI

Bože, ty dáváš spravedlivou odměnu všem, kdo věrně konají službu, kterous jim svěřil; rozpomeň se na svého služebníka Benedikta, který jako nástupce apoštola Petra stál v čele tvé církve a ukazoval cestu k pramenům tvé lásky a tvého milosrdenství, dej, ať plně zakouší bohatství tvé milosti. Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána. Amen. 

Milosrdný Bože, shlédni na svého služebníka Benedikta, který byl podle tvé vůle viditelnou hlavou tvé církve a zástupcem tvého Syna na zemi: dej, ať je s ním spojen také ve věčné slávě. Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána. Amen 

Bože, věčný pastýři duší, tvůj služebník Benedikt byl v tvé církvi svorníkem jednoty a lásky a věrným správcem svatých tajemství. Odplať mu jeho péči o celou církev, ať spolu s lidem, který jsi mu svěřil, dosáhne věčné odměny připravené pro všechny, kdo ti oddaně slouží. Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána. Amen. 

https://www.doo.cz/posledni-zpravy/5600-zemrel-emeritni-papez-benedikt-xvi.html

https://nazory.aktualne.cz/papez-za-jehoz-vlady-braly-kocky-vatikan-utokem/r~588fe90e86af11eda3c0ac1f6b220ee8/?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=hpfeed.sznhp.box

This site is protected by wp-copyrightpro.com