Římskokatolická církev

farnost Šenov u Ostravy
PŘIHLÁŠKA DO NÁBOŽENSTVÍ A K BIŘMOVÁNÍ

PŘIHLÁŠKA DO NÁBOŽENSTVÍ A K BIŘMOVÁNÍ

Dovolte, abychom Vám nabídli možnost přihlásit vaše dítě k výuce římskokatolického náboženství. Umožníte mu seznámit se tak se základy křesťanství, s obsahem Bible a se zásadami praktického křesťanského života. Pokud je vaše dítě pokřtěno v katolické církvi, o to víc využijte naši nabídku spolupodílet se na vytváření jeho vztahu k sobě, k druhým lidem a k Bohu. Výuka náboženství je m. j. vhodnou a žádoucí přípravou k 1. sv. smíření, 1. sv. přijímání a biřmování. Vyplněné přihlášky prosíme odevzdejte co nejdříve v sakristii, na faře nebo v hodinách náboženství.

This site is protected by wp-copyrightpro.com