Římskokatolická církev

farnost Šenov u Ostravy
OPATŘENÍ OD 22. 10.

OPATŘENÍ OD 22. 10.

V naší farnosti se zavádějí od 22. 10. 2020 tato opatření:

  • Mše sv. v neděli v obvyklých časech Š 7:00, V 8:45, Š 10:30 s objednanými úmysly bez účasti lidu. Půlhodiny před každou mší sv. otevřený kostel, během které mohou věřící krátce se pomodlit a kdykoli požádat o přijetí eucharistie nebo o sv. smíření (stačí přijít před svatostánek). V neděli otevřen hlavní i boční vchod do farního kostela.
  • Mše sv. ve všední dny v obvyklých časech s objednanými úmysly, u hlavního oltáře farního kostela, bez účasti lidu. Půlhodiny před každou mší sv. otevřený kostel, během které mohou věřící krátce se pomodlit a kdykoli požádat o přijetí eucharistie nebo sv. smíření (stačí přijít před svatostánek). Ve všední dny otevřen jen boční, bezbariérový vchod do kostela.
  • – Výjimkou jsou svatby a pohřby, kde je povolena účast max. 10 osob.
  • Výuka náboženství neprobíhá. Platí zásada: když se nevyučuje ve škole, nevyučuje se ani na faře.
  • – Ostatní pastorační aktivity (biblická hodina, společenství) jsou také pozastaveny.
  • Kdykoli je možné požádat kněze o sv. smíření a sv. přijímání.
  • Přispívat na nutný chod farnosti je možné při příchodu do kostela u vchodu do košíčku nebo na farní účet.

_____________________________________________________________________________________________

https://www.doo.cz/posledni-zpravy/4851-prisnejsi-opatreni-znamenaji-bohosluzby-bez-vericich-biskupove-kneze-vyzvali-k-individualni-pastoraci.html

_____________________________________________________________________________________________

Naši biskupové se obrací na všechny věřící s následující výzvou:

Drazí věřící,

tak jak jsme se na vás obraceli na začátku první vlny pandemie, obracíme se na vás i nyní, v této nelehké době, kdy procházíme všichni další těžkou zkouškou. Řada našich rodinných příslušníků je nemocná nebo v karanténě a nemůžeme z důvodu nařízených protipandemických opatření navštěvovat své blízké.

Protože není možné společně slavit Eucharistii, povzbuzujeme všechny kněze, aby stáli lidem nablízku, byli k dispozici pro individuální duchovní péči, zajistili otevření kostelů pro soukromou modlitbu všude, kde je to možné a byli k dispozici posloužit svátostmi jednotlivcům.

Všechny pak chceme ujistit o naší blízkosti v modlitbách, zvláště vás, které pandemie Covid-19 jakýmkoliv způsobem již postihla. V předvečer svátku sv. Jana Pavla II., který si sám musel projít zkouškou své těžké nemoci, ho prosíme, aby se za nás přimlouval. Připomínejme si stále jeho často opakovaná slova „Nebojte se!“. Jeho hluboké svědectví víry může pro nás být v této době příkladem a pamatujme, že Pán je stále s námi a nikdy nás neopustí. Jeho milost je silnější než pandemie.

Děkujeme a povzbuzujeme všechny, kteří se v této době rozhodli pomáhat. Především lékařům, sestrám, zdravotníkům, ale také duchovním, bohoslovcům, studentům a ostatním, kteří pečují nebo se osobně nasazují pro dobro a útěchu druhých.  

Spojujme se společně každý den ve 20.00 hodin v modlitbě svatého růžence a prosme Matku Boží, Pannu Marii, Pomocnici křesťanů, za ukončení pandemie koronaviru. Pamatujme také v modlitbách na lékaře, zdravotníky, nemocné, seniory, všechny osamělé, ty, kteří nesou břímě rozhodování a nezapomínejme ani na ty, kteří nás již předešli na věčnost. Buďme si s pomocí Boží vzájemně oporou.

 Vaši čeští a moravští biskupové
21. října 2020, v předvečer svátku sv. Jana Pavla II.

https://www.doo.cz/posledni-zpravy/4850-biskupove-se-obraci-na-verici-slovy-sv-jana-pavla-ii-nebojte-se.html

This site is protected by wp-copyrightpro.com

Přejít k navigační liště