Římskokatolická církev

farnost Šenov u Ostravy
DĚTEM

DĚTEM

Milé děti, vítám vás v roce 2021. První den nového roku je Slavnost Matky Boží, Panny Marie. Oslavujeme její mateřství, že je matkou Božího Syna a také naší Maminkou.

A máme příležitost si poslechnout videokázání o tom, jak utvářet život s
vírou.

Přeji krásný a radostný nový rok!

Milé děti, v dalším videokázání uslyšíme o tom, že u Boha není nic nemožné.

Tento týden už budeme slavit Vánoce. Na co bychom o Vánocích neměli zapomenout?

Přeji krásné svátky narození našeho Pána… Iva

Milé děti, další videokázání nám napoví, co nám pomůže žít doopravdy a naplno v Boží blízkosti.

Od úterý 8.prosince vyhlásil papež František Rok svatého Josefa. Svatý Josef je ochránce rodin, celé církve a každého z nás. Můžeme si připomenout některé okamžiky jeho života:

Přeji milostiplné chvíle této adventní doby!      Iva

Milé děti, prožili jsme první adventní týden. Při vstupu do druhého adventního týdne si můžeme připomenout svátek svatého Mikuláše.

Videokázání nám ukáže, jak jít další cestu adventem i životem.

Požehnané putování!      Iva

Milé děti, zdravím vás v tomto hezkém  období, kdy začíná advent. Je to doba těšení a přípravy ke krásnému setkání.

A jak se vlastně máme na setkání připravovat? K tomu nám něco řekne videokázání:

Přeji požehnaný adventní čas!                  Iva

Milé děti, dnešní den 22. 11. je slavnost Ježíše Krista Krále.


V listu – po vyluštění – můžete zjistit, co o sobě Král králů řekl.


Přeji krásný závěrečný týden tohoto církevního roku! Iva

Milé děti, Evangelium nám říká, jak máme zacházet s tím, co nám bylo svěřeno

Co nám pomůže se o to, co nám bylo svěřeno, dobře starat? Napoví nám tento list:

Přeji požehnané další podzimní dny!

Iva

Milé děti, v nadcházejícím týdnu oslavíme svátek jedné z našich nejslavnějších světic. Její jméno i něco o  jejím životě se můžete dozvědět v tomto listu:

Videokázání nám napoví, jak se máme připravovat na to, co nás v životě čeká.

Přeji hezké podzimní dny.

Iva

Milé děti, začíná nový měsíc – listopad. 1. listopadu slavíme svátek Všech svatých. Na tomto listu se můžete dozvědět něco o některých svatých a také
popřemýšlet, co je krásné a svaté na vašem vlastním životě.

Hned další den, 2. listopadu je Památka zesnulých. Něco o tom, jak a proč tento den slavíme, se můžete dozvědět v dalším listu.

Také se můžete podívat na videokázání o tom, jak být šťastní a jak se dívat na události v našich životech. Přeji vám požehnaný dušičkový čas.

Vaše katechetka Iva

Milé děti, tuto neděli nám Pán Ježíš v Evangeliu radí, jak máme mít rádi lidi, s kterými se setkáváme. Můžeme si o tom poslechnout videokázání:

V tomto týdnu, 22. října, jsme oslavili 100 let od narození svatého papeže
Jana Pavla II. Po kliknutí na odkaz se můžete podívat na film o jeho svatém životě. Přeji hezké podzimní dny 🙂

Milé děti, tento měsíc se už nesetkáme ani v náboženství ani v kostele. Můžeme si ale poslechnout nedělní video-kázání:

A také se zamyslet nad událostmi z Ježíšova a Mariina života. Nad tím, co Maria a Ježíš prožívali, rozjímáme při modlitbě růžence. Právě probíhající měsíc říjen je ‚měsícem modlitby posvátného růžence‘. V odkaze (níže) jsou k některým těmto událostem obrázky a krátký text. Po vytisknutí a vystřižení si můžete vyrobit malý sešitek a obrázky vybarvit. Větší děti možná budou znát i odpovědi na otázky pod obrázky. Přeji hezké dny, naplněné radostí a důvěrou.

Iva Šínová

http://brno.biskupstvi.cz/kc/soubory/Maria/Maria_sesitek_def.pdf

This site is protected by wp-copyrightpro.com

Přejít k navigační liště