Římskokatolická církev

farnost Šenov u Ostravy
MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ

MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ

Sestry a bratři, nařízením otce biskupa se v době nouzového stavu ruší veškeré veřejné/společné náboženské aktivity. Mše sv. s úmysly které byly zadány (viz. Zdroj), budou slouženy knězem bez účastí lidu.

Výjimkou už nejsou ani pohřby. V případě pohřbu do země, se bude konat rozloučení u hrobu s knězem a následně po pominutí hrozby nákazy virem, bude sloužena zádušní mše sv. V případě kremace, nejdříve dojde ke kremaci a následně po pominutí hrozby nákazy virem, bude sloužena zádušní mše sv., po které může následovat uložení urny do hrobu s knězem (nebo soukromě bez kněze).

O nedělích jsou naše kostely přístupné v obvyklých časech před bohoslužbami: Šenov 6:30 – 7:00 a 10:00 – 10:30, Václavovice 8:15 – 8:45. V těchto časech je možnost se individuálně pomodlit, požádat přítomného kněze o sv. přijímání nebo sv. smíření (stačí přijít dopředu kde je přítomný kněz). Zůstává možnost přispívat finančně na úmysly, jak jsou uvedené v přehledu sbírek ve Zdroji. Vzájemná modlitební podpora je ale důležitější.

Petr Okapal, farář

Slovo biskupa Františka k nouzovému stavu

Milí bratři a sestry,
v krátké době se na vás znovu obracím v souvislosti s šířící se pandemií koronaviru. S ohledem na nouzový stav vyhlášený naší vládou vydávám toto rozhodnutí:
Po dobu trvání nouzového stavu se ruší všechny veřejné (nejen nedělní) bohoslužby, společné pobožnosti, duchovní obnovy, modlitební setkání a jiná shromáždění v kostelích, kaplích a jiných prostorách Římskokatolické církve na území ostravsko – opavské diecéze. Kněží budou slavit mše svaté bez účasti lidu na úmysly, na které by byly slouženy veřejně. Výjimkou jsou pohřby, které umožňují veřejný obřad s účastí vyšší než 30 osob.
Po dobu trvání mimořádných opatření uděluji dispens od osobní účasti na nedělní bohoslužbě.
Využívejte příležitostí sledovat mši svatou prostřednictvím křesťanských sdělovacích prostředků, jejichž význam a důležitost si můžeme v takovéto chvíli uvědomit a nezapomeňme je podporovat v jejich službě.
Přijměme tuto mimořádnou situaci především jako postní výzvu k modlitbě. Proto, je vhodné, aby kostely podle místních možností zůstaly otevřené pro osobní modlitbu a individuální přijetí svátostí. Scházejme se ke společné modlitbě četbě Písma v rodinách zvláště v neděli a snažme se tento den prožít skutečně jako den Páně. Tato chvíle, která pro nás bude znamenat dočasné odloučení od svátostí, nás může ke Kristu hlouběji přimknout právě skrze modlitbu a Boží slovo.
Jak jsme už vybídli ve společné výzvě s ostatními biskupy, spojme se každý večer ve 20 hodin v modlitbě za ukončení epidemie, za všechny nemocné a jejich ošetřovatele, za ty, kdo v současné tíživé situaci rozhodují o osudech lidí, za překonání strachu, za pomoc pro všechny zasažené, za odpuštění hříchů i usmíření Boha, za to, abychom byli opravdovými křesťany, kteří nejen věří v život věčný, ale také s ním počítají, abychom byli svědky a prostředníky Boží lásky. V modlitbě prosme o ochranu Panny Marie a přímluvu našeho nového blahoslaveného P. Richarda Henkese, který se stal svědkem Boží lásky v situaci epidemie v koncentračním táboře.
Společná modlitba je nejsilnější zbraní, kterou máme. Také já na vás pamatuji v modlitbě a žehnám.

biskup František Václav Lobkowicz

This site is protected by wp-copyrightpro.com

Přejít k navigační liště