Římskokatolická církev

farnost Šenov u Ostravy
VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ 2019-2020

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ 2019-2020

Dovolte, abychom Vám nabídli možnost přihlásit vaše dítě k výuce římskokatolického náboženství. Umožníte mu seznámit se tak se základy křesťanství, s obsahem Bible a se zásadami praktického křesťanského života. Pokud je vaše dítě pokřtěno v katolické církvi, o to víc využijte naši nabídku spolupodílet se na vytváření jeho vztahu k sobě, k druhým lidem a k Bohu. Výuka náboženství je m. j. vhodnou a žádoucí přípravou k 1. sv. smíření, 1. sv. přijímání a biřmování. Vyplněné přihlášky odevzdejte v sakristii nebo na faře. Rodiče svým podpisem souhlasí se zpracováním osobních údajů dítěte. Vyplněné přihlášky jsou uloženy na faře a slouží jako podklad pro záznamy o práci.

This site is protected by wp-copyrightpro.com

Přejít k navigační liště