Advent 2017 v naší farnosti

4 Pro

Zvláště seniorům:

Každé pondělí snídaně na faře po mši sv. v 7:00.

Zvláště dětem:

V neděli při mši v 8:45 ve Václavovicích a v 10:30 v Šenově adventní příběh a plnění adventního kalendáře hvězdami.

Ve středu při mši sv. v 18:00 ve Václavovicích světelný průvod, adventní příběh a plnění adventního kalendáře hvězdami.

V sobotu při mši sv. v 7:00 v Šenově světelný průvod, adventní příběh, plnění adventního kalendáře hvězdami a snídaně pro všechny na faře.

5. 12. po mši sv. v 17:00 v Šenově setkání s Mikulášem na faře.

O adventním kalendáři v kostele

Milé děti, rodiče i prarodiče. Hvězdy nás po staletí ohromují a fascinují, a když někdo řekne „jdi za svou hvězdou“ znamená to, že se máme vydat za svými představami, sny nebo ideály. Hvězda, za kterou se vydáme v našem adventním kalendáři, nás za nimi vede také, jen to jsou ty představy, sny a ideály, které převyšují všechny, co jsme vůbec schopni vymyslet – a to ty rozumné, i ty nerozumné. Vždyť „co oko nevidělo a ucho neslyšelo, co ani člověku na mysl nepřišlo, připravil Bůh těm, kdo ho milují“. Je to hvězda Božího království, jehož příchod si křesťané každý rok v souvislosti s Vánocemi připomínají. Sen, který popsali starozákonní proroci třeba slovy proroka Izajáše, že „vlk a beránek se budou pást spolu a lev jako dobytče bude žrát slámu“ a „kojenec si bude hrát nad děrou zmije, bazilišku do doupěte sáhne ručkou odstavené dítě“. Je to sen, který se začal naplňovat Ježíšovým narozením, a je to také ideál, za kterým se může jít každý den našeho života, protože tady už je, ale vlastně ještě není. Je to ale také naděje budoucnosti, protože se s druhým Ježíšovým příchodem jednou uskuteční a v jeho milosrdenství se doplní a dovrší. O čem je příběh? Za podivuhodnou hvězdou se v našem příběhu vydává Anička z jednoho konce světa, Amaniel, z druhého konce světa a spolu s nimi spousta různých zvířat a zvířátek. Oslík jde, protože chce pomáhat a dělat druhým radost, kocour jde, protože ho vyhodili pro jeho neužitečnost a stáří z domu, kachna hledá partnera, vlk jde, protože hledá snadnou kořist, a šnek jde proto, že se na oslíka jednoduše přilepil. Slon hledá vodu, aby neumřel žízní, žirafa chce něco víc, než má, a housence se to přihodilo úplně mimochodem. Motivy k cestě za hvězdou jsou různé , podobně jako jsme různí i my lidé a naše životní cesty. Ale Bůh vidí do našich srdcí a přeje všem lidem dobré vůle, aby za svou hvězdou vyšli a došli – podobně jako praotec Abraham nebo mudrci z východu. I hvězda letošních Vánoc nás zavede k jeslím s malým Ježíšem a my se za ní můžeme vydat. Nebojte se, zvládneme to. Každý může jít, jak umí, a s tím, co má.

P. Dr. theol. Tomáš Cyril Havel, CFSsS

text z adventního kalendáře, který dostaly děti 1. neděli adventní v kostele