Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka na měsíc říjen 2017

4 Říj

Za poznávání Bible

– modleme se za to, abychom byli více vděční za dar Božího slova

a učili se číst a meditovat Bibli, zvláště evangelium

naléhavý úmysl papeže Fratniška