Křížová cesta

4 Zář

Od 27. 8. do 31. 10. 2017 v našem farním kostele kvůli probíhající výstavě obrazů prof. Stuchlíka je sejmuta křížová cesta. Je uložena na faře, kde je možné si ji zblízka prohlédnout a také se pomodlit pobožnost křížové cesty. Tuto pobožnost je možné vykonat kdykoli během liturgického roku, nejen v době postní.