Co přineslo křesťanství světu

8 Srp

Ve farním kostele je nově umístěno 12 informačních panelů, které přehledně mapují přínos křesťanství během celé jeho historie. Jistě můžeme namítnout, že bychom v této dvoutisícileté historii našli i negativní skutečnosti spojené s křesťanstvím nebo přesněji řečeno s křesťany, ale jak už to tak bývá, to negativní si dělá reklamu samo, zatímco to pozitivní je přehlíženo nebo bagatelizováno. Tuto výstavu připravili angažovaní farníci z Frýdku, kteří nám ji ochotně zapůjčili. Bude jistě zpestřením a přínosem všem zvídavým, kteří do našeho kostela přijdou v rámci projektu Otevřené chrámy (http://www.doo.cz/otevrenechramy), ale také pro každého farníka či návštěvníka bohoslužeb v Šenově.