Otevřené chrámy 2017

13 Bře

http://www.doo.cz/otevrenechramy

Cílem je zajištění většího zpřístupnění kostelů na území Moravskoslezského kraje pro všechny (věřící i nevěřící, obyvatele kraje, turisty, zájemce o kulturní dědictví, školy).

Prostředkem k dosažení cíle je vytvoření sítě otevřených kostelů mimo bohoslužby.

Předpokladem je zajištění stálé průvodcovské služby v kostelích v otvírací době a zajištění propagace.