Biřmování 18. 6. 2017

30 Srp

Termíny příprav: středa 19:00 a sobota 9:00.

Biřmovanci se na prvních setkáních přihlásili buď do středeční nebo do sobotní skupiny. Výjimečně mohou skupinu vystřídat. Příprava probíhá jednou za 14 dní, vždy středa a sobota po sobě. Setkání trvá dvě vyučovací hodiny, tedy  hodinu a půl. Začali jsme 14. 9. a 17. 9. Z vážných důvodů je možné se ze setkání omluvit. Tři neomluvená setkání ukončují přípravu na biřmování. Biřmovanec se účastní svátostného života (účast na nedělních bohoslužbách, přijímání eucharistie a svátosti smíření) a aktivně se zapojuje do dění ve farnosti.

Každý biřmovanec si vybere biřmovacího kmotra a biřmovacího patrona. Biřmovací kmotr je praktikující katolík (účastní se bohoslužeb a přistupuje pravidelně ke svátostem), který sám byl u biřmování a pokud žije v manželství, pak v církevním. Dívky si vybírají  za patronku libovolnou světici, chlapci světce. Biřmovanci se samostudiem obeznámí se životopisem svého patrona. Pokud biřmovanec nebyl pokřtěn ve farnosti Šenov u Ostravy, během přípravy si sežene v místě svého křtu „Potvrzení o křtu“.

2016 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.      
st 14. 9. 28. 9. 12. 10. 26. 10. 9. 11. 23. 11. 7. 12.
so 17. 9. 1. 10. 15. 10. 29. 10. 12. 11. 26. 11. 10. 12.
2017 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.
st 11. 1. 25. 1. 8. 2. 22. 2. 22. 3. 5. 4. 19. 4. 3. 5. 17. 5. 31. 5.
so 14. 1. 28. 1. 11. 2. 25. 2. 25. 3. 8. 4. 22. 4. 6. 5. 20. 5. 3. 6.

 

unnamed (4)

unnamed (9)

biřmovanci