O Svatém roku v dějinách církve

8 Pro

Čas milosti, obrácení, odpuštění hříchů a bratrského společenství – v tomto duchovním horizontu otevřel papež František Svatou bránu a zahájil Svatý rok milosrdenství. V dějinách se slavila Svatá léta dvojího druhu, buď řádná, odpovídající kulatým výročím Kristova narození, kterých bylo dosud 26, a nebo mimořádná, … Read More »